Nätverk

Tillsammans blir vi starkare!

Ett starkt nätverk utökar vårt erbjudande!

Ett nätverk av samarbetspartners ger dig som kund ett bredare erbjudande och en ökad trygghet.

Vi bygger på vårt samarbete efter hand med fler företag, där vi tar hjälp av varandra och erbjuder varandras tjänster.

MPEL Konsult har bra samarbete med PA Ingenjörssupport bl.a. när det gäller frågor om PED – Tryckkärls direktivet mm

Arne Lerstorp på Alprotek  har mångårig erfarenhet av besiktningar, CE-märkningar och automation mm

MPEL och Alprotek gör mycket uppdrag tillsammans, och kompletterar varandra.

INSU Utbildningar

Insu är en nära samarbetspartner, och vi håller flera utbildningar i Insu:s regi. Insu har också ett brett utbud av andra utbildningar!

El-Vis Utbildningar

El-Info är förtaget som tagit fram programmet El-Vis och är en annan nära samarbetspartner för utbildningar mm.

FIE – Föreningen för Industriell Elteknik verkar för samarbete mellan företag och eltekniker, som direkt eller indirekt är aktiva inom den industriella eltekniken; elkraftteknik och tillämpad elektronik. FIE:s mål är att främja den tekniska utvecklingen i fråga om elenergins utnyttjande inom industrianläggningar vid anskaffande, distribution, omformning och styrning. FIE vill också främja utvecklingen kring elsäkerhetsfrågor.

Magnus Persson sitter med i styrelsen för FIE där vi både hjälper till med att verka för en säkrare industri, och inhämtar de senaste nyheterna inom elbranschen mm.

Meny