Nätverk

Tillsammans blir vi starkare!

Ett starkt nätverk utökar vårt erbjudande!

Ett nätverk av samarbetspartners ger dig som kund ett bredare erbjudande och en ökad trygghet.

Vi bygger på vårt samarbete efter hand med fler företag, där vi tar hjälp av varandra och erbjuder varandras tjänster.

Under 2020 har MPEL inlett ett spännande samarbete med NEPAB!

Kjell Nilsson och NEPAB har lång erfarenheten och kunskap som hjälper kunder att sänka energiförbrukningen och spara pengar. NEPAB erbjuder också projektering och upphandling av högspänningsstationer samt hjälp med drift & underhållsfrågor.

Både Kjell Nilsson på NEPAB och Magnus Persson på MPEL ser stora möjligheter framåt och tillsammans erbjuder vi nu våra kunder det mesta inom elkraft!

Arne Lerstorp på Alprotek  har mångårig erfarenhet av besiktningar, CE-märkningar och automation mm

MPEL och Alprotek gör mycket uppdrag tillsammans, och kompletterar varandra.

Från insikt till framgång – låt kundernas behov driva ert förbättringsarbete

MPEL samarbetar med Yourway, som hjälper kundens organisation att skapa en bestående förändring till framgång.

Potentiale

Cecilia Axelsson är en av landets ledande experter inom potentialutjämning.

Cecilia håller också motsvarande utbildningar för Insu och El-Vis och utgår från Värmland

INSU Utbildningar

Insu är en nära samarbetspartner, och vi håller flera utbildningar i Insu:s regi. Insu har också ett brett utbud av andra utbildningar!

El-Vis Utbildningar

El-Info är förtaget som tagit fram programmet El-Vis och är en annan nära samarbetspartner för utbildningar mm.

FIE – Föreningen för Industriell Elteknik verkar för samarbete mellan företag och eltekniker, som direkt eller indirekt är aktiva inom den industriella eltekniken; elkraftteknik och tillämpad elektronik. FIE:s mål är att främja den tekniska utvecklingen i fråga om elenergins utnyttjande inom industrianläggningar vid anskaffande, distribution, omformning och styrning. FIE vill också främja utvecklingen kring elsäkerhetsfrågor.

Magnus Persson sitter med i styrelsen för FIE där vi både hjälper till med att verka för en säkrare industri, och inhämtar de senaste nyheterna inom elbranschen mm.

Meny