Utbildningar

För säkert elarbete
samt säkra och hållbara elanläggningar

Öppna eller kundanpassade utbildningar?

I samarbete med Insu och El-Vis erbjuder vi bl.a. öppna utbildningar, där ni kan anmäla er direkt nedan.

Vi erbjuder också kundanpassade utbildningar där vi tar hänsyn till era behov och förutsättningar. Då kan vi bl.a. implementera er organisation för drift samt el och underhållsarbete tillsammans med rutiner för ett säkert arbete och en säker elanläggning.

Maskiners Elutrustning

Bygger ni maskiner för eget bruk, eller som leverantör?
För att en maskin ska uppfylla lågspänningsdirektivet följer man SS-EN 60 204-1. Samtidigt ska säkerhetskretsar uppfylla PLr-nivå enl. riskanalysen och  verifieras en. SS-EN 13849-1

Vi kan göra en kundanpassad utbildning där vi går igenom grunderna i Maskiners elutrustning, SS-EN 60 204-1 utgåva 4 och hur man ska tänka i ett tidigt skede av konstruktionen så att det blir rätt.

Kursen kan följa flödet i SS-EN 60204-1 eller Maskinhandboken SEK Handbok 456 efter önskemål.

Elsäkerhet vid arbete – EvA

När gick du eller övriga elektriker senast en utbildning för en säkrare arbetsmiljö?

De flesta olyckor för elyrkesmän sker p.g.a. arbetsfel. En vanlig orsak är att man inte gjort en spänningslöshetskontroll. Det kan också handla om otydlighet i vem som är elsäkerhetsledare mm. Del flesta känner till riskerna, men hamnar ändå ofta i “ska bara”. Men en utbildning påminns man om riskerna och får ett ökat säkerhetstänk i vardagen.

Under 2021 blev det tydligt att Elsäkerhet vid arbete är en arbetsmiljöfråga, och en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet enl. AFS 2001:1. Enl. en ny handbok från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket så uppfyller man kravet vid elsäkerhet om man följer SS-EN 50 110-1 och tillhörande anvisningar.

Utbildningen bygger på SS-EN 50 110-1 utgåva 3 och påminner om det som en gång kallades avd. C i blå boken.

Vi pratar om elolyckor, vad gör du om olyckan är framme och hur de ska undvikas med rätt riskbedömning, rutiner och arbetsmetoder.

Säker skötsel för drift och servicetekniker

Har ni en organisation där drift eller servicetekniker själva återställer skydd och byter säkringar mm?
På många industrier finns det ett stort behov av att drift- och servicetekniker blir instruerade personer som på ett säkert sätt kan återställa skydd och förstå varför en motor löste ut mm.

Vi pratar om både tänkbara elolyckor, hur man ska undvika dem samt rutiner och praktiska exempel på olika skydd, och vad man ska tänka på i sin vardag.

El för mekaniker

Har ni en organisation där servicetekniker/mekaniker behöver göra enklare elektriska i och urkopplingar mm?

Utifrån ert egenkontrollprogram erbjuder vi en anpassad utbildning med både teori och praktik.

Vi går igenom grundläggande ellära så som begreppen spänning, ström, motstånd, frekvens, kortslutning, effekt, energi mm. Man får lära sig att läsa en motorskylt och ett kretsschema mm. Det blir också rutiner för ett säkert elarbete samt säker i och urkoppling av en motor eller givare inkl. kontroll.

Arbete med och nära spänning

Gör ni arbete med spänning eller nära spänning?
Arbete med lågspänning innebär t.ex. att man gör en direkt inkoppling på en spänningsförande plint eller skena. Arbete nära lågspänning innebär arbete upp till 300 mm ifrån spänningsförande del. Ni behöver kanske byta en kontaktor i ett apparatskåp sidan om en grupp som inte kan stoppas p.g.a. driften?

För denna typ av arbete ska man ha en särskild utbildning med mycket praktik och rätt skyddsutrustning.

ESA 19 – fackkunnig

Gör ni arbete hos energiföretag?
Arbete hos energiföretag ska utföras enl. ESA – Elsäkerhetsanvisningarna. Dessa bygger på SS-EN 50 110-1 kompletterad med bl.a. rutiner för arbetsbevis och driftbevis mm.

Magnus Persson är av energiföretagen certifierad ESA-lärare och håller utbildningar i ESA fackkunnig, ESA instruerad samt i ESA Industri & Installation.

https://www.energiforetagen.se/ebr/godkanda-esa-larare/

ESA Industri & Installation

Gör ni arbete på industrier, eller fastigheter och följer rutinerna i ESA?
Då är denna kursen anpassad för er! ESA Industri & Installation följer alla rutiner i Elsäkerhetsanvisningarna, ESA 19 men är anpassad för just industri & installation. Den bygger på SS-EN 50 110-1 kompletterad med bl.a. rutiner för arbetsbevis och driftbevis mm.

Magnus Persson är av energiföretagen certifierad ESA-lärare och håller utbildningar i ESA fackkunnig, ESA instruerad samt i ESA Industri & Installation.

https://www.energiforetagen.se/ebr/godkanda-esa-larare/

Elsäkerhetsledare

Har du koll på rollen som Elsäkerhetsledare ?

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön och elsäkerhet vid arbete. Men för att uppfylla detta ansvar ska arbetsgivaren utse en elsäkerhetsledare som utför riskbedömning på arbetsplatsen och ger övriga medarbetare klartecken att börja arbeta säkert.

I kursen går vi igenom vad som förväntas av dig som utsetts till elsäkerhetsledare för arbetslag enl. SS-EN 50110-1 och gör genomför övningar mm

Kontroll före idrifttagning

Alla elinstallationer ska kontrolleras så att de uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis
I denna kurs varvar vi teori och praktik för både inspektion och provning av en ny eller ändrad elanläggning före idrifttagning. Detta för att säkerställa att installationen är utförd enligt Elinstallationsreglerna.

Vi lär oss att kontrollera bl.a. kontinuitet, isolation, utlösningsvillkoret mm.

Elinstallationsreglerna

Har du koll på gällande Elinstallationsregler?
Elsäkerhetsverkets föreskrifter säger att vi ska uppnå god elsäkerhetsteknisk praxis på våra anläggningar. Följer man elinstallationsreglerna så når man detta mål.

Nya regler kom senast med utgåva 3. Boken omfattar ca 600 sidor, och det är få som kan allt i denna bok. Vi går igenom de viktigaste punkterna för en säker elanläggning, och lär oss var vi hittar det vi är osäkra på.

Kursen ges både som en grundkurs på två dagar samt en repetitionskurs på en dag för dig som läst detta tidigare.

Solcellsanläggningar – Installation och säkerhet

Hänger du med i den växande solelsmarknaden?

Du känner säkert till att många investerar i solcellsanläggningar till sina privatbostäder och kommersiella byggnader, men ser du möjligheterna för dig?

Solcellsanläggningar installeras oftast innanför mätaren vilket gör att du kan sälja både produkten och installationen som en totalentreprenad. I denna kurs lär du dig hur du säkert installerar en solcellsanläggning och vilka standarder som gäller.

Ledningsdimensionering med El-Vis

Med El-Vis kan du både dimensionera och dokumentera din anläggning!
El-Vis är ett komplett verktyg för kabeldimensionering både med hänsyn till belastning och förläggningssätt, utlösningsvillkor och kortslutning samt spänningsfall över hela anläggningen mm.

Samtidigt dokumenterar du din anläggning i ett enlinjeschema och räknar ut alla kortslutningsströmmar i varje punkt och kan få ut både en kabellista och skyltlista från din dokumentation. Med El-Vis hittar du också rätt bland alla föreskrifter och kan lägga in relevanta standarder mm. Det finns dessutom över 300 mallar som gör arbetet enklare.

Utbildningen har fokus på kabeldimensionering med El-Vis men vi går också igenom övriga funktioner. Tillsammans bygger vi upp anläggningar utifrån deltagarnas verklighet under kursen. Alla får tillgång till en kursdator med programvaran under kurstillfället, och vi avslutar med övningsuppgifter.

ATEX-direktivet

Har ni en anläggning eller arbetar på anläggningar med explosiv miljö i form av damm eller gas?
När ett område är Ex-klassat är det viktigt att välja rätt elutrustning och göra en säker elinstallation.

Vi kan göra en kundanpassad utbildning där vi går igenom grunderna i ATEX användardirektiv, AFS 2003:3 och hur man ska tänka i de olika zonerna för en säker arbetsmiljö!

Frågor eller funderingar angående våra utbildningar? Nå oss på 044 620 00 30 eller
Meny