Tjänster

Vi hjälper er med de flesta ingenjörstjänster inom el och säkerhet

Hur kan vi hjälpa dig?

Med ca 30 års erfarenhet i branschen och ett bra nätverk av kontakter så erbjuder vi ett brett utbud av elingenjörstjänster, bl.a. följande:

Projektsamordning

När ni är i behov av ett nytt ställverk (både LSP och HSP), solceller, nya eller ombyggda maskiner mm så hjälper vi er gärna med allt från förfrågningsunderlag, anpassning och elkonstruktion av befintlig anläggning, riskanalyser, idrifttagning och slutbesiktning.

Vi är med er hela vägen!

CE-märkning & Maskinsäkerhet

På de flesta industrier och fastigheter har man en elanläggning och flera olika sammansatta maskiner. Maskiner ska vara CE-märkta enl. maskindirektivet och följa maskiners elutrustning.

Vi hjälper dig med riskanalyser för nya och sammansatta maskiner. Till vår hjälp använder vi Cedoc för att ta fram alla dokument för er tekniska akt. Genom att vara med i processen i tidigt skede kan vi hjälpa till med lösningar för att bygga bort risker från början. Vi hjälper er också med att specificera skyddsfunktioner och verifiera säkerhetskretsar för gällande PLr-nivå.

EX-klassning och utredningar enligt ATEX-direktivet

Explosionsfarliga områden uppstår p.g.a. gas eller damm. Det kan vara vid hantering av naturgas, en lackeringsverkstad eller damm från socker, mjöl eller aluminium mm. För att undvika explosionsrisk så klassar man områden i olika zoner, vilket sedan påverkar valet av bl.a. elutrustning.

Vi har flera års erfarenhet av att ta fram klassningsplaner och upprätta explosionsskyddsdokument för både gasatmosfär och dammatmosfär. Vi kan också hjälpa er att välja rätt elutrustning och göra s.k. systembeskrivningar för egensäkra kretsar i explosionsfarliga områden.

Kontroll & Besiktning

Har du fått den anläggning som du beställt?

Uppfyller den gällande förskrifter och/eller standard?

Är du innehavare av en anläggning och i behov av en periodisk kontroll av elsäkerheten?

Vi hjälper dig med entreprenadbesiktningar, leveransbesiktning av en maskin eller kanske en periodisk kontroll av din anläggning..

Elkonstruktion & Dokumentation

Bygger du egna maskiner eller anläggningar där det ska tas fram kretsschema för motorer, givare och apparatskåp mm?

Vi har mångårig erfarenhet av elkonstruktion, och hjälper dig med både nykonstruktion och dokumentation av befintliga anläggningar. Som verktyg använder vi Elprocad ic PRO

EL-VIS kabel

Ledningsdimensionering

Har du koll på kabelns belastningsförmåga med tanke på förläggningssätt, utlösningsvillkoret och det totala spänningsfallet i din anläggning?

Har du koll på vad du kan tjäna genom att minska förlusterna i kabeln med högre area och pay-off tid för detta?

Vi hjälper dig att dokumentera upp anläggningen i ett enlinjeschema och räknar ut kortslutningsströmmar i varje punkt, samt det totala spänningsfallet. Samtidigt tar vi fram en ekonomisk beräkning för att gemensamt ta hänsyn till belastning och hur snabbt det betalar sig att minska förlusterna med en högre area. Till vår hjälp använder vi El-Vis som programvara.

Frågor eller funderingar angående våra tjänster? Nå oss på 044 620 00 30 eller
Meny