Referenser

Vårt mål är nöjda kunder!

Nya och spännande uppdrag för MPEL Konsult!

Med en bra och tät kundrelation fortsätter vi att göra nya och spännande uppdrag tillsammans med nya och befintliga kunder inom bl.a. industrin, elinstallationsbranschen, fastighetsbranschen och infrastruktur mm.

Uppdragen omfattar bl.a.

  • Kundanpassade utbildningar inom elsäkerhet
  • Framtagande av egenkontrollprogram
  • CE-märkning och riskanalys samt beräkning och verifiering av PLr-nivå
  • Atex-utredning med klassningsplaner och systembeskrivningar mm
  • Elkonstruktion & PLC-programmering

Referenser fylls på efter godkännande av resp. kund.

RWE Renewables – Framtagande av nytt Egenkontrollprogram och kundanpassade utbildningar

Då RWE Renewables etablerade sig i Sverige och bl.a. tog över ett antal vindkraftsparker så fick MPEL Konsult förtroendet att hjälpa till med nytt anpassat egenkontrollprogram för den egna verksamheten med servicetekniker. Vi har också genomfört kundanpassade utbildningar med både teori och praktik för servicetekniker.

Installationssamordning och riskanalys för grindstyrning till kyrkan i Kristianstad!

Varje morgon öppnar grindarna till den nya kyrkogården vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad automatiskt, och stänger igen på kvällen. Då är det viktigt att detta sker säkert så att ingen kommer i kläm, och att personer varnas i tid före rörelse. Det skall också gå att komma ut efter stängningstid mm.

Vi har i samarbete med Alprotek utfört riskanalys och hållit i  installationssamordning samt elkonstruktion och PLC-programmering för den automatiska grindstyrningen till kyrkogården.

Alprotek

Riskanalys och samordning vid CE-märkning av specialsystem på Hässelholmsdepån!

Hässleholmsdepån är Region Skånes nya depå för underhåll och service av Öresundstågen. Det finns 10 spår i verkstaden både för lackering, byte av hjul mm och dessutom en special hall för svarvning av hjul på tågen. Tågen rullar in i verkstaden för egen maskin med kontaktledning som sedan frånkopplas och förreglas mot övriga system. Säkerheten är viktig för en god och trygg arbetsmiljö.

I samarbete med Alprotek har vi samordnat signalutbytet mellan de olika specialsystemen och medverkat i riskanalysen och den slutliga CE-märkningen av sammansatta maskingrupper.

https://hassleholmsdepan.oresundstag.se/

Utbildning av YH-studenter i Elprocad

Under våren har vi inlett ett samarbete med Procad AB som säljer och utvecklar Elprocad. I Corona-tider har vi genomfört grundutbildning i Elprocad för studenter inom Yrkeshögskolan på distans, som blev uppskattat av deltagarna.

Öppna och kundanpassade utbildningar

I samarbete med Insu har vi genomfört både öppna och kundanpassade utbildningar inom bl.a.

  • Skötsel av elanläggningar
  • ESA 19 samt ESA Industri & Installation
  • Kontroll före idrifttagning (inkl. praktiska övningar)
  • Arbete med och nära spänning (inkl. praktiska övningar)

Läs mer och boka på: https://www.mpelkonsult.se/utbildningar/

Anpassade elsäkerhetsutbildningar och nya Egenkontrollprogram

Vid Nordic Sugars anläggningar i Örtofta och Arlöv har vi i samråd med resp. elavdelning tagit fram elsäkerhetsutbildningar för elektriker och elmekaniker samt rutiner för egenkontroll och kompetensinventering i ett nytt egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram och kundanpassade utbildningar

Lyckeby bedriver verksamhet i bl.a. Nöbbelöv och Mjällby. Här har vi hjälpt till med nytt egenkontrollprogram och anpassade utbildningar för både instruerade personer och servicetekniker.

Utbildning i elsäkerhet för driftoperatörer, och uppdaterat egenkontrollprogram

Stadex bedriver verksamhet i Malmö. Det är viktigt för driftoperatörer att på ett säkert sätt kunna återställa motorskydd för att upprätthålla driften. Här har vi hjälpt till med elsäkerhetsutbildningar samt nytt egenkontrollprogram för elektriker och servicetekniker.

Meny