Om oss

Nära samverkan med våra kunder

För att nå en god arbetsmiljö och säkra anläggningar ska det vara enkelt att göra rätt!
Tjocka pärmar och stora utredningar gör ingen nytta om det inte är en naturlig del av verksamheten. Det är också viktigt att uppdatera egenkontrollprogrammet vid förändringar t.ex. vid expansion eller omorganisation.

Vi vill nå säkra och hållbara anläggningar i samverkan med de som verkar i anläggningen varje dag.
Därför är det bl.a. viktigt att med service & underhåll samt att implementera förändringar på rätt sätt, och utbildningar är en del av detta.

Vi hjälper er med utredningar, fortlöpande kontroller, upphandlingar, projektsamordning, elkonstruktion, idriftsättning mm.

Tveka inte att kontakta oss!

Christopher Janhall

Elkraftingenjör inom både högspänning och lågspänning

Christopher har många års erfarenhet inom både eldistribution och industrin, och hjälper till med utredningar & besiktningar/termografering av befintliga anläggningar med åtgärdsförslag för en säkrare anläggning. Christopher håller också utbildningar inom elsäkerhet.
christopher.janhall@mpelkonsult.se
tel. 044-620 00 34 / 070-2450208

Magnus Johnsson

Driftsättningstekniker / Elkkonsutruktör

Magnus är en erfaren driftsättningstekniker inom industrin, med uppdrag åt bl.a. ESS, NKT, Nordic Sugar och många års erfarenhet som elektriker. Magnus utför elkonstruktion, idrifttagningar, och diverse fortlöpande kontroller mm.
magnus.johnsson@mpelkonsult.se
tel. 044-620 00 33 / 070-2450208

Rickard Tengberth Hansson

Elkonstruktör & projektsamordnare inom el & maskinsäkerhet

Rickard har mångårig erfarenhet från industrin med fokus på både el och maskinsäkerhet. Han håller ihop flera projekt från början till slut till en säker idrifttagning.
rickard.hansson@mpelkonsult.se
tel. 044 620 00 32 / 0734-382420

Hans Mårtensson

Senior elkonstruktör med bred erfarenhet från industrin, både LSP & HSP.

Hans har arbetat inom industrin under större delen av sitt liv, både som elektriker, ledande montör och el-konstruktör.
Hjälper i dag till i en mängd uppdrag, allt från elkonstruktion, utredningar av lämpliga motorer till HSP-ritningar och utbildningar inom Elprocad.
hans.martensson@mpelkonsult.se
te. 0734-350652

Kjell Nilsson (f.d. NEPAB)

Senior Elkraftingenjör

Kjell grundade NEPAB som övertogs AV MPEL 2022.
Med en lång erfarenhet inom elkraftområdet både från industrin och energiområdet fortsätter Kjell att vara en resurs som hjälper till med frågor stort som smått.
kjell.nilsson@mpelkonsult.se
tel. 070-5685603

Magnus Persson

VD, El- & Maskinsäkerhetsingenjör

Magnus har jobbat som elkonsult och konsultchef i olika befattningar sedan 1995 och har en bred erfarenhet av el (LSP/HSP), automation och maskinsäkerhet inom både industri och fastigheter,
Grundade företaget 2019, med fokus på utbildningar, utredningar och konstruktion inom både el och maskinsäkerhet.
magnus.persson@mpelkonsult.se
tel. 044-620 00 31 / 0708-170646

Frågor eller funderingar? Nå oss på 044 620 00 30 eller

Meny